סיכון הסייבר והפסד כספי בראיית ההנהלה

מפגש סייבר - עסקים וכספים אבטחת עסקים בעולם הסייבר, רביעי, 17 במאי 2017, 11:30

עולם הסייבר לוקח סיכונים קיימים ומעצים את הנזק שהם יכולים לגרום. איך מעבירים את המסר להנהלה? כימות הסיכון בהפסד כספי והקשר בין הביזנס וגודל האובדן הכספי

נועם הנדרוקר

נועם הנדרוקר

דירקטור, מנהל פעילות ישראל, SECOZ מרכז הגנת הסייבר, BDO

הרצאות נוספות באירוע סייבר - עסקים וכספים אבטחת עסקים בעולם הסייבר

Open Accessibilty Menu