If you can't be seen you can't be hacked

מפגש סייבר - עסקים וכספים אבטחת עסקים בעולם הסייבר, רביעי, 17 במאי 2017, 10:55

דמיינו לעצמכם: ה Fire-Wall שלכם סגור לחלוטין לכל כיוון  כל הזמן. כל בקשה למידע שיתקבל משירות ברשת הארגונית, ידרוש תהליך זיהוי ואימות המתאים לרמת הסיכון של השירות אותו הוא מבקש. ולאחר ההזדהות נפתחת לו גישה ייעודית ופרטית לשירות הארגוני. בסיום, הגישה נסגרת. עכשיו דמיינו מערכת אוטנומית, העומדת בקצבים מדהימים, מסוגלת לנהל מאות אלפי התקשרויות בו זמנית, וחושפת רק מה שמותר, לאדם שמותר, ומנהל התקשרות פרטית ייעודית עבור כל ישות והתקשרות.

הרצאות נוספות באירוע סייבר - עסקים וכספים אבטחת עסקים בעולם הסייבר

Open Accessibilty Menu